Hakkımızda

Collective Impact Board (Kolektif Etki Kurulu) Mayıs 2021'de kurulmuştur ve kuruluş ve toplum temsilcilerinden oluşur. Kurul, 15 Mart 2019'da Christchurch camilerine yapılan terörist saldırı ile ilgili Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun raporunda öne sürdüğü 26. Öneri uyarınca kurulmuştur.   Collective Impact Board, Kaiwhakaoranga Servisi ve ortaklarına öneri ve tavsiyelerde bulunarak saldırıdan etkilenen toplum üyelerine verilen bütüncül hizmetleri ve desteği şekillendirmeye yardımcı olur.

Önertiler

Kraliyet Komisyonu, Christchurch terörist saldırısından etkilenen whānau (aileler), hayatta kalanlar ve tanıkların süregelen iyileşme ihtiyaçlarına destek olacak önerilerde bulunmuştur. 

Kraliyet Komisyonunun 26. Önerisi, bir Collective Impact Board kurulmasını tavsiye etmiştir. 

  1. Öneri:Saldırıdan etkilenen whānau (aileler), saldırıdan sağ kurtulanlar ve saldırıya tanıklık edenler ile kamu sektörü kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin, saldırıdan etkilenen whānau (aileler), saldırıdan sağ kurtulanlar ve saldırıya tanıklık edenlere sürekli iyileştirici bütüncül hizmetler sağlamak için belirli bir çalışma programı üzerinde anlaşabilmelerini sağlayacak bir Kolektif Etki Ağı ve Kurulu oluşturulmasının araştırılması.

Kurul, toplum temsilcilerini ve kuruluşları bir araya getirerek 15 Mart 2019'da Christchurch camilerine yapılan saldırıdan etkilenen whānau (aileler), hayatta kalanlar ve tanıklara verilen, süregelen bütüncül hizmetler konusunda tavsiye ve önerilerde bulunur. 

Collective Impact Board Kaiwhakaoranga Servisi ve ortaklarına öneri ve tavsiyelerde bulunarak saldırıdan etkilenen toplum üyelerine verilen bütüncül hizmetleri ve desteği şekillendirmeye yardımcı olur.  

Collective Impact Board 25 Mayıs 2021'de kurulmuştur ve Mayıs 2023'e kadar görevine devam edecektir. 

Hükümet kuruluşu temsilcilerinin yanısıra, Collective Impact Board'un çoğunluğunu toplum temsilcileri oluşturur. Bu üyeler saldırıdan etkilenen whānau (aileler) veya yaşananlardan etkilenen toplumsal gruplardan da olabilir. Toplum temsilcileri, bir aday gösterme süreci sonucu seçilmiş ve atanmıştır. Kurul, Başkanını, 9 Haziran 2021'deki ilk toplantısında atamıştır.