Mengenai Kami

Lembaga Kesan Kolektif telah ditubuhkan pada Mei 2021 dan dianggotai oleh wakil agensi dan komuniti. Lembaga ini telah ditubuhkan selaras dengan Rekomendasi 26 Suruhanjaya Siasatan Diraja terhadap serangan pengganas ke atas dua masjid Christchurch pada 15 Mac 2019.   Lembaga Kesan Kolektif menyediakan nasihat dan cadangan kepada Perkhidmatan Kaiwhakaoranga untuk membantu memaklumkan perkhidmatan dan sokongan yang diberikan kepada komuniti yang terlibat.

Latar Belakang

 

Suruhanjaya Siasatan Diraja ke atas serangan pengganas Christchurch telah membuat cadangan untuk menyokong keperluan pemulihan yang berterusan untuk keluarga, mangsa yang terselamat dan saksi yang terlibat.

Suruhanjaya Diraja mencadangkan pertubuhan Lembaga Kesan Kolektif, selaras dengan Rekomendasi 26.

Rekomendasi 26: Menyiasat dan mewujudkan Rangkaian dan Lembaga Kesan Kolektif atau mekanisme lain yang berkaitan yang membolehkan agensi sektor awam, pertubuhan bukan kerajaan dan keluarga mangsa, mangsa terselamat dan saksi bersetuju dengan program kerja khusus untuk menyediakan perkhidmatan yang menyeluruh dan berterusan kepada keluarga mangsa, mangsa terselamat, dan saksi.

Lembaga Pengarah ini membawa bersama komuniti dan agensi untuk memberi nasihat dan cadangan mengenai perkhidmatan yang berterusan yang diberikan kepada mangsa keluarga yang terjejas dan saksi serangan 15 Mac 2019 ke atas masjidain Christchurch.

Lembaga Kesan Kolektif menyediakan nasihat dan cadangan kepada Perkhidmatan Kaiwhakaoranga untuk membantu memaklumkan perkhidmatan dan sokongan yang diberikan kepada komuniti yang terlibat. 

Lembaga Kesan Kolektif telah ditubuhkan pada 25 Mei 2021 dan beroperasi sehingga Mei 2023.

Di samping wakil agensi kerajaan, wakil masyarakat membentuk majoriti Lembaga Kesan Kolektif. Mereka mungkin ahli keluarga mangsa atau orang lain daripada komuniti mangsa. Wakil masyarakat telah dipilih dan dilantik melalui proses pencalonan. Lembaga Pengarah melantik Pengerusi mereka pada mesyuarat pertama pada 9 Jun 2021.