دربارهٔ ما

هیأت تأثیر جمعی در ماه مه ۲۰۲۱ تأسیس و از نمایندگان سازمان و جامعه تشکیل شده است. هیأت تأثیر مشترک در راستای توصیهٔ شمارهٔ ۲۶ گزارش کمیسیون تحقیق سلطنتی تشکیل شده است. هیأت تأثیر مشترک توصیه‌ها و مشاوره‌هایی را به خدمات Kaiwhakaoranga ارائه می‌دهد تا از این طریق به اطلاع‌رسانی در مورد خدمات و پشتیبانی ارائه شده به جامعهٔ آسیب دیده کمک کند.

پیشینه

کمیسیون سلطنتی تحقیق در مورد حملهٔ تروریستی کرایست‌چرچ توصیه‌هایی را برای حمایت از نیازهای مداوم برای بهبود whānau [خانواده و بستگان]، بازماندگان و شاهدان آسیب دیده ارائه کرده است.

 

کمیسیون سلطنتی توصیه کرد که یک هیأت تأثیر مشترک ایجاد شود، تا جامعهٔ محلی و سازمان‌های دولتی را برای راهنمایی و مشاوره در مورد خدمات مورد نیاز برای حمایت از whānau [خانواده و بستگان] و افراد متأثر از حوادث ۱۵ مارس ۲۰۱۹ گرد هم آورد.

هیأت تأثیر مشترک در ۲۵ ماه مه ۲۰۲۱ تأسیس شد و در اولین جلسهٔ خود در ۹ ژوئن ۲۰۲۱ رئیس هیأت را منصوب کرد.

ایجاد هیأت تأثیر مشترک توصیهٔ ۲۶ گزارش کمیسیون سلطنتی است.

توصیهٔ ۲۶: تحقیق دربارۀ تأسیس شبکه و هیأت تأثیر مشترک یا سازوکار مشابه دیگر که نهادهای بخش دولتی، سازمانهای غیردولتی و بازماندگان، شاهدان و whānau [خانواده و بستگان] متأثر از حمله تروریستی ۱۵ مارس ۲۰۱۹ را قادر می‌سازد برای برنامۀ کاری مشخص ارائه خدمات کامل و مداوم به بازماندگان، شاهدان و whānau [خانواده و بستگان] متأثر از واقعه به توافق برسند.

عضویت در هیأت

نمایندگان جامعهٔ محلی شامل اعضای whānau [خانواده و بستگان] آسیب‌دیده یا افراد دیگر متعلق به جامعهٔ آسیب‌دیده، اکثریت هیأت تأثیر مشترک را در کنار نمایندگان سازمان دولتی تشکیل می‌دهند. نمایندگان جامعهٔ محلی می‌توانند شامل اعضای whānau [خانواده و بستگان] آسیب‌دیده یا افراد دیگر متعلق به جامعهٔ آسیب‌دیده باشند.

اعضای هیأت

 • Hamimah (Tuyan) Ahmat (رئیس هیأت)
 • Jane Parfitt (رئیس مشترک)
 • Maha Elmadani
 • Maha Galal
 • Dr. Maysoon Salama
 • Dr. Mazharuddin Syed Ahmed
 • Nathan Brent Smith
 • Sheikh Hasan Rubel
 • Humaira Hakeemi
 • Diane McDermott (کمیسر منطقه‌ای کانتربری، وزارت توسعه اجتماعی)
 • John Price (فرماندهٔ انتظامی ناحیهٔ کانتربری، پلیس NZ)
 • Phil Riley (رئیس بخش ارائه خدمات به مشتریان، ACC)
 • Nick Tolan (سرپرست موقت بخش کرایست‌چرچ، ادارهٔ مهاجرت نیوزیلند)
 • Claire Appleby-Phillips (نمایندهٔ مقامات محلی، ناظر بدون رأی).

هیأت تأثیر مشترک توصیه‌ها و مشاوره‌هایی را به خدمات Kaiwhakaoranga(external link) ارائه خواهد کرد تا از این طریق به اطلاع‌رسانی در مورد خدمات و پشتیبانی ارائه شده به جامعهٔ آسیب دیده کمک کند. نمایندگان جامعهٔ‌ محلی از طریق فرآیند نامزدی انتخاب و منصوب شدند.