حمایت مداوم از whānau [خانواده و بستگان] که تحت تأثیر حملهٔ تروریستی کرایست‌چرچ قرار گرفته‌اند

هیأت تأثیر مشترک در ماه مه ۲۰۲۱ در راستای توصیهٔ شمارهٔ ۲۶ کمیسیون تحقیق سلطنتی در مورد حملهٔ تروریستی به دو مسجد کرایست‌چرچ تشکیل شد. چشم‌انداز هیأت تأثیر مشترک، کمک به تقویت «جامعه‌ای قوی، منسجم و آگاه» است.

کسب اطلاعات بیشتر

For translation support services call 0800 854 737 or visit https://connectingnow.com.au